Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП:aopПрофил на купувача на Община Борино в sop.bg2016 година

Expand all

2017 година

Expand all

2018 година

Expand all

2019 година

Expand allОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дейности по зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинските пътища и уличната мрежа на територията на Община Борино за сезон 2015-2016:

07.09.2015  г. - Решение:Решение

07.09.2015 г. - Обявление:Обявление

07.09.2015 г. - Условие за участие:Условие за участие

07.09.2015 г. - Заглавна страница

07.09.2015 г. - Документация за участие:Obrazci

21.10.2015 г. - Протокол за отваряне на офертите и съответствие на документацията:Protokol_1_1

26.10.2015 г. - Писмо за отваряне на оферта с предлагана цена:Pismo

09.11.2015 г. - Протокол за отваряне и разглеждане на офертите:Protokol 2

09.11.2015 г. - Протокол за класиране:Protokol_klasirane

09.11.2015 г. - Избор на изпълнител:Izbor_Izpalnitel

09.11.2015 г. - Решение за класиране:Reshenie 167

01.12.2015 г. - Договор за дейности по зимно поддържане:Dogovor 121Обществена поръчка по реда на глава "Осем А" от ЗОП с предмет: 

Ремонт на четвъртокласен път IV - 19764 Борино – Чала от км. 1 + 050 до км. 7 + 450 и ,,Ремонт на четвъртокласен път IV - 19772 Тешел - с.Ягодина:


12.06.2015 г. - Съобщение:Съобщение

12.06.2015 г. - Публична покана:Публична покана

12.06.2015 г. - Документация за участие:Trajna_Dokumentacia

06.07.2015 г. - Протокол за приемане, разглеждане и оценяване на офертите:Protokol za ofertite

06.07.2015 г. - Решение за класиране:Reshenie za klasirane

20.07.2015 г. - Договор 106 с изпълнител на проекта:Dogovor s izpalnitel

26.08.2015 г. - Информация за изплатени суми:Изплатени суми 21.08.201524.04.2015:Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда на територията на община Борино"

Заглавна страница:Zaglavna

Решение:Reshenie

Обявление:Obyavlenie_

Документация за участие:

Trajna_Dokumentacia

Проект ретранслаторна станция:Proekt_Retranslatorna_stancia

Проект пожароизвестяване:Proekt_Pojaroizvestyavane

27.05.2015 г. - протокол за отваряне на офертите:Protokol_1

05.06.2015 г. - Протокол за разглеждане на офертите:protokol_2

05.06.2015 г. - Протокол за оценка на офертите:protokol_3

05.06.2015 г. - Съобщение за отваряне на офертите:Sobchtenie_otvaryane_ceni

11.06.2015 г. - Протокол за отваряне на пликовете:protokol_4

11.06.2015 г. - Решение за класиране:Reshenie_Izpalnitel

08.07.2015 г. - Информация за освободена гаранция:Informacia Garancia

08.07.2015 г. - Информация за сключен договор:Dogovor_104_01.07.2015

08.07.2015 г. - Ценова оферта:Cenova oferta

07.09.2015 г. - Информация за изплатени суми:Изплатени суми

16.09.2015 г. - Договор с подизпълнител:Договор (1)31.03.2015 г. - Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 година:Obobchtena_Informacia_2;Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Достъп до местни природни, исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути"

23.12.2014 г. - Задание:Publichna_Pokana

23.12.2014 г. - Тръжна документация:Zaglavna_Stranica

Proekti

23.12.2014 г. - Образци на документи:Prilojenia

19.01.2014 г. - Решение за класиране:reshenie_za_klasirane

19.01.2015 г. - Протокол за класиране:protokol_za_klasirane_na komisia

29.01.2015 г. - Договор за строителство:Dogovor_6_26.01.2015

08.04.2015 г. - Информация за изплатени суми 24.03.2015:Информация изплатени суми 24.03.2015

12.05.2015 г. - Информация за изплатени суми 12.05.2015:Информация изплатени суми 07.05.2015

22.10.2015 г. - Информация за изплатени суми 21.10.2015:Изплатени суми 21.10.2015Организиране и провеждане на две обучения "Развитие на селски и алтернативен туризъм" и "Лична ефективност на служителите" по проект "Развитие на Община Борино чрез обучение на общинските служители"
17.10.2014 г. - Протокол за дейността на комисията:Протокол 
17.10.2014 г. - Решение за класиране:Решение 
27.10.2014 г. - Сключен договор с изпълнител:Договор_79 

29.10.2014 г. - Изплатени суми на ЙЕС по договор 79/21.10.2014:Изплатени суми на ЙЕС_дог79 

27.11.2014 г. - Изплатени суми на ЙЕС по договор 79/21.10.2014:Изплатени суми на ЙЕС_дог79_м11

21.03.2015 г- - Изплатени суми на фирма ЙЕС по договор 79/21.1.2014:Изплатени суми ЙЕС 09.02.2015


"Дейности по снегопочистване и опесъчаване на общинската четвъртокласна пътна мрежа с дължина 32km и улични мрежи в селата Борино, Чала, Ягодина, Буйново и Кожари":
23.10.2014 г. - Решение за прекратяване на процедурата:Reshenie_208 - 
03.11.2014 г. - Договор за снегопочистване:Договор_77 -
18.11.2014 г. - Информация за освободена гаранция:informaciq
20.11.2014 г. - Информация за изплатени суми на ЕТ "Велин Маринов-РОВЕЛ":Informaciq_izpl_sumi
12.01.2015 г. - Информация за изплатени суми м. декември 2014:Информация изпл.суми м.12_2014
06.02.2015 г. - Информация за изплатени суми м. януари 2015:Излатени суми по снегопочистване м.01_2015
10.03.2015 г. - Информация за изплатени суми м. март 2015:Изплатени суми м.03.2015
08.05.2015 г. - Информация за изплатени суми м.април 2015:Изплатени суми м.04_2015
16.06.2015 г. - Информация за освободена гаранция за изпълнение:Информация освоб_гаранцияНепредвидени разходи при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект "Природата и поминъкът в Борино-основа за нетрадиционен туризъм" 

29.10.2014 г. - (договор №21/313/00096/22.08.2012):Договор_80

19.08.2015 г. - Изплатени суми:Изплатени суми 27_07_2015Непредвидени разходи при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект "Борино-от траките до днес" 

29.10.2014 г. - (договор №21/313/000191/22.11.2012):Договор_81 -Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изготвяне на част екологична оценка на общия устройствен план на община Борино в процеса на неговото изработване":

04.11.2014 г. - Задание:Zadanie_OUP_Obshtina_Borino

04.11.2014 г. - Тръжна документация:TrajnaDokumentacia_EO_OUP

04.11.2014 г. - Образци на документи:Obrazci na dokumenti EO OUP Borino

22.12.2015 г. - Решение за прекратяване на процедурата:Reshenie za prekratiavane

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изработване на проект на общ устройствен план на община Борино":

04.11.2014 г. - Задание:Zadanie_OUP_Obshtina_Borino

04.11.2014 г. - Тръжна документация:Trajna_Dokumentacia_ОUP

04.11.2014 г. - Образци на документи:Obrazci na dokumenti OUP Borino

30.04.2015 г. - Протокол за отварянето и редовността на офертите:Протокол_1 оферти

10.06.2015 г. - Съобщение за отваряне на цени:Съобщение - цени

29.06.2015 г. - Протокол №2 за разглеждане и проверка на документите:Протокол 2 - 15.05.2015

29.06.2015 г. - Протокол №3 за разглеждане и проверка на съответствие:Протокол 3 - 26.05.2015

29.06.2015 г. - Протокол №4 за оценка на офертите:Протокол 4 - 09.06.2015 

29.06.2015 г. - Протокол №5 за отваряне на пликовете:Протокол 5 - 26.06.2015

29.06.2015 г. - Решение за класиране:Reshenie_Izpalnitel_

06.08.2015 г. - Информация за освободена гаранция:Osvobodena_garancia

18.08.2015 г. - Договор за изпълнение на обществена поръчка:Договор_107

27.08.2015 г. -Информация за сключен договор:Информация-договор

09.03.2021г. - Информация за приключен проект:

Obyavlenie_Prikluchen_Dogovor_OUP
Открита процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Дейности по почистване на общинската четвъртокласна пътна мрежа Борино-Чала с дължина на участъка 10 км., улична мрежа с.Борино-21 км. и улична мрежа с.Чала - 3 км. за зимен сезон 2014-2015 г.":

04.11.2014 г. - Покана:Pokana

04.11.2014 г. - Решение:Reshenie

04.11.2014 г. - Образци на документи:Obrazci

24.11.2014 г. - Доклад на комисията за прекратяване на процедурата:Doklad_zimno
24.11.2014 г. - Протокол за направени констатации:Protokol
24.11.2014 г. - Решение за прекратяване на процедура за обществена поръчка:Reshenie227_21.11.2014
24.11.2014 г. - Заповед за договаряне без обявление:Zapoved223_14.11.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на електрическа енергия за нуждите на  община Борино,обл.Смолян за срок от 01.01.2015 г. до 31.12.2017 г."

10.11.2014 г. - Решение:Reshenie_218

30.12.2014 г. - Информация за сключен договор:Informacia_skluchen_dogovor

30.12.2-14 г. - Договор за снабдяване с енергия:Dogovor_9080_142

26.01.2015 г.- Становище за осъществен предварителен контрол:Становище за предв.контрол

09.02.2015 г. - Изплатени суми за електроенергия 02.2015:Информация платени суми-02.2015

16.03.2015 г. - Изплатени суми за електроенергия 10.03.2015:Информация платени суми - 10.03.2015

08.04.2015 г.- Изплатени суми за електроенергия 07.04.2015:Информация платени суми-07.04.2015

08.05.2015 г.- Изплатени суми за електроенергия 07.05.2015:Информация платени суми-07.05.2015

04.06.2015 г. - Изплатени суми за електроенергия:Информация платени суми 04.06.2015

09.06.2015 г. - Изплатени суми за електроенергия:Информация платени суми-09.06.2015

08.07.2015 г. - Изплатени суми за електроенергия:Информация платени суми.07.07.2015

06.08-2015 г. - Изплатени суми за електроенергия:Изплатени суми 05.08.2015

11.09.2015 г. - Изплатени суми за електроенергия:Изплатени суми-09.09.2015

09.10.2015 г. - Изплатени суми за електроенергия:Изплатени суми 09.10.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Закупуване на контейнери за събиране на битови отпадъци и сметосъбиращ автомобил с оглед подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Борино"

13.11.2014 г. - Решение:Reshenie

13.11.2014 г. - Обявление:Obyavlenie

13.11.2013 г. - Тръжна документация:Trajna_dokumentacia

13.11.2014 г. - Образци на документи:Obrazci_na_Dokumenti

09.02.2015 г. - Протокол за редовността на офертите:Протокол 1 за офертите

04.03.2015 г. - Отваряне на пликовете с цените:Отваряне цени на 12.03.2015

21.03.2015 г. - Решение за класиране:Recsenie_Izpalnitel

21.03.2015 г. - Протоколи:Protokoli_2_3_4_5

28.04.2015 г. - Информация за сключен договор:Informacia_skluchen_Dogovor

28.04.2015 г. - Сключен договор:Dogovor_80

05.05.2015 г. - Информация за освободена гаранция:Info_Osvob_Garancia

01.07.2015 г. - Информация за освободена гаранция:Informacid_Garancia

06.07.2015 г. - Информация за изплатени суми:Informacia_sumi

09.07.2015 г. - Информация за изпълнен договор:Informacia_za_Izpalnen_DogovorОбществена поръчка за строителство по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет:

"Укрепване на път ІV - 19772 Тешел-Буйново при км.6+900 чрез изграждане на подпорна стена"

14.11.2014 г. - Публична покана:Publichna_Pokana

14.11.2014 г. - Работен проект:RabotenProekt

14.11.2014 г. - План за безопасност и здраве:PlanBezopasnostZ_6 900 km

14.11.2014 г. - Документация:Dokumentacia

14.11.2014 г. - Образци и приложения:Obrazci i Prilojenia

03.12.2014 г. - Протокол за получаването, разглеждането и класирането на офертите:Protokol

03.12.2014 г. - Решение за класиране:Reshenie_242

03.12.2014 г. - Договор за изпълнение:Dogovor_85

08.12.2014 г. - Изплатени суми по Договор №85 месец декември:Договор_85_Izpl_Sumi

29.09.2015 г. - Изпратени суми 28.09.2015 г.:Изплатени суми 09


 • РАЙОННA СЛУЖБА ”ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГРАД ДОСПАТ
  Дата: 21.02.2024

 • Световен ден за борба с рака
  Дата: 06.02.2024

 • Заповед №20 - забрана за паша 2024г.
  Дата: 01.02.2024

 • Забрана за разхождане на кучета и свободна паша на домашни животни
  Дата: 12.12.2022

 • Заповед на Кмета на Община Борино, във връзка с усложняващата се обстановка, свързана с разпространението на COVID-19:
  Дата: 16.03.2020

 • Сключен договор № BG06RDNP001-7.007-0062-C01 от 02.05.2019 г. между Община Борино и ДФ „Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуг
  Дата: 14.05.2019

 • Призив за помощ за възстановяването на скромната света обителСв. Св. „Петър и Павел“ с. Борино
  Дата: 22.03.2019

 • Благодарствено писмо от МБАЛ-гр.Девин
  Дата: 20.12.2018

 • Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 07 на ПРСР 2014-2020
  Дата: 19.04.2018

 • Определение по чл.185 от Административно процесуалния кодекс (АПК)
  Дата: 12.04.2018

 • Определение на Административен съд-Смолян
  Дата: 12.09.2017

 • Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество
  Дата: 05.08.2016

 • Среща на кмета Мустафа Карахмед с ученици от СОУ-Борино
  Дата: 25.04.2016

    
 • Покана за публично обсъждане бюджет 2024 на 19.07.2024г.
  Дата: 12.07.2024

 • Покана за публично обсъждане на Бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Борино
  Дата: 21.02.2024

 • Покана за публично обсъждане Годишния отчет за изпълнението и приключването на Общинския бюджет за 2023 г. на Община Борино
  Дата: 21.02.2024

 • Покана за публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2024 год. на Община Борино
  Дата: 25.01.2024

 • Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба
  Дата: 15.01.2024

 • Проект за Правилник за дейността на Общински съвет-Борино 2023
  Дата: 08.01.2024

 • Проект на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Борино за 2024г.
  Дата: 08.01.2024

 • Забрана за движение на хора и добитък в местност "Ешекчи дере" от 11.12 до 20.12 2023
  Дата: 12.12.2023

 • Покана за обсъждане на План-Сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2024
  Дата: 10.11.2023

 • Обява за инвестиционно предложение от "Ермет Солар БГ" ООД
  Дата: 06.11.2023

 • За обществено обсъждане на Национална карта на социалните услуги
  Дата: 12.10.2023

 • Приемна на Комисията за защита от дискриминация на 23.08.2023 от 10:00
  Дата: 18.08.2023

 • Покана за публично обсъждане на Проекта на бюджет 2023 на 17.08.2023
  Дата: 08.08.2023

 • Обявление за избор на съдебни заседатели - мандат 2024-2028
  Дата: 07.07.2023

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 23.06.2023
  Дата: 07.07.2023

 • Съобщение - Издаване на разрешително за водовземане
  Дата: 29.05.2023

 • Обява за инвестиционно намерение за изграждане на цех за пелети
  Дата: 23.05.2023

 • Уведомление за инвестиционно предложение на община Борино
  Дата: 10.05.2023

 • Приемна на 11.05.2023 на Регионалния представител на КЗД
  Дата: 09.05.2023

 • Информация относно ограничителните мерки на Европейския съюз
  Дата: 24.04.2023

 • Обява за провеждане на конкурс за прием на войници в НГЧ-София 27 и 28.06.2023
  Дата: 21.03.2023

 • Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
  Дата: 15.03.2023

 • Покана за публично обсъждане на Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Борино
  Дата: 15.03.2023

 • Покана за публично обсъждане Отчет за изпълнение на бюджет 2022
  Дата: 08.03.2023

 • Проект на Програма за управлрение на отпадъците на община Борино 2021-2028
  Дата: 27.02.2023

 • Общ устройствен план - Екологична оценка
  Дата: 19.02.2023

 • Списък на всички домакинства от община Борино, нуждаещи се от дърва-2023г.
  Дата: 15.02.2023

 • Процедура "Укрепване на общинския капацитет"
  Дата: 06.02.2023

 • Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета по показател капиталови разходи
  Дата: 02.02.2023

 • ОПЕРАЦИЯ "ТОПЪЛ ОБЯД" BG05SFPR003-1.001
  Дата: 21.01.2023

 • Обявление за замяна на имот от Юсмен Забанов
  Дата: 20.01.2023

 • Обява за Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти
  Дата: 11.01.2023

 • Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I
  Дата: 29.12.2022

 • Обяви за приемане на военнослужещи от 01.03.2023 до 17.03.2023
  Дата: 21.12.2022

 • Процедура "Грижа в дома"
  Дата: 20.12.2022

 • Обявление - на основание чл. 40, ал. 4 от ЗОС, с дата 15.11.2022
  Дата: 15.11.2022

 • Покана за обществано обсъждане на План сметка чистота за 2023 г.
  Дата: 11.11.2022

 • Приемна на 26.10.2022 на Комисията за защита от дискриминация
  Дата: 24.10.2022

 • Преглед при очен лекар на 14.10.2022г. с мобилен очен кабинет
  Дата: 11.10.2022

 • Докладна за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги
  Дата: 10.08.2022

 • Обява за инвестиционно предложение на "Елица Триград 2005" ЕООД
  Дата: 05.08.2022

 • Обява за инвестиционно предложение Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 300 kW
  Дата: 21.06.2022

 • Докладна записка за Изменение и допълнение на Наредбата за администриране на местни такси
  Дата: 14.06.2022

 • Инвестиционно предложение за изграждане на цех за пелети ... -с.Ягодина
  Дата: 03.06.2022

 • Стартира процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година със срок за кандидатстване - 13.06.2022 г.
  Дата: 02.06.2022

 • Покана за публично обсъждане на изпълнението на Бюджет 2021
  Дата: 19.05.2022

 • Докладна записка относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги
  Дата: 06.04.2022

 • Покана за публично обсъждане на бюджет 2022
  Дата: 16.03.2022

 • Обява за прием на документи - Социална услуга Асистентска подкрепа 2022 година
  Дата: 16.02.2022

 • Наредба за организация и работа на обектите за търговия и услуги на територията на Община Борино
  Дата: 07.02.2022

 • Забрана за предоставяне на административни услуги
  Дата: 03.02.2022

 • Обществено обсъждане на План-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2022г.-нова
  Дата: 25.11.2021

 • Годишен план за ползване на дървесина за 2022 г.
  Дата: 01.11.2021

 • Обществено обсъждане на План-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2022г.
  Дата: 07.10.2021

 • Забрана за издаване на разрешения за осъществяване на превози с атракционна цел
  Дата: 09.09.2021

 • План за контрол на площадките за игра
  Дата: 01.09.2021

 • Обява за инвестиционно предложение - с.Буйново
  Дата: 23.08.2021

 • Регистър на издадени разрешения за извършване на атракционни превози в община Борино
  Дата: 05.08.2021

 • Промяна в графика за осъществяване на превози пред "Дяволска пътека" с атракционна цел
  Дата: 29.07.2021

 • Правилник за реда за осъществяване на превози с атракционна цел на територията на община Борино - с.Борино, с местостоянка в местност "Читак дере"
  Дата: 08.07.2021

 • Списък на лицата със забрана за извършване на превози с атракционна цел
  Дата: 14.06.2021

 • Покана "Публично обсъждане промяна на бюджета на община Борино за 2021 г."
  Дата: 04.06.2021

 • Забрана за извършване на нерегламентирани превози с атракционна цел
  Дата: 31.05.2021

 • Публично обсъждане промяна на бюджета за 2021 година
  Дата: 07.04.2021

 • Предложение за изменение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
  Дата: 08.03.2021

 • Покана за публично обсъждане изпълнението на Бюджет 2020 г. на Община Борино
  Дата: 04.03.2021

 • Община Борино стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“
  Дата: 25.02.2021

 • Проект "ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРИНО 2021 – 2027 ГОДИНА"
  Дата: 18.02.2021

 • Проект за изменение наименованието на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на Община Борино
  Дата: 16.02.2021

 • Покана за публично обсъждане Проект на Прогноза за бюджет на Община Борино 2022-2024 г.
  Дата: 12.02.2021

 • Забрана за движение на тежкотоварни МПС по пътя Борино-Кастракли
  Дата: 25.01.2021

 • Кампания за записване на желаещи да се ваксинират срещу COVID-19
  Дата: 13.01.2021

 • Данъчна кампания 2021 година
  Дата: 12.01.2021

 • Покана за публично обсъждане на Проект на бюджета на Община Борино за 2021 г.
  Дата: 08.01.2021

 • ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРИНО ЗА 2021 Г
  Дата: 08.01.2021

 • 3.1- Топъл обяд в условията на COVID-19
  Дата: 04.12.2020

 • 3.1- Топъл обяд в условията на COVID-19
  Дата: 04.12.2020

 • Проект за изменение и допълнение на чл. 19, ал. 5, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет Борино
  Дата: 12.11.2020

 • Покана за обществено обсъждане План сметка Чистота и Други дейности по отпадъците 2021 г.
  Дата: 04.11.2020

 • Предложение за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на административните услуги
  Дата: 19.10.2020

 • Набиране на преброители за Преброяване 2021
  Дата: 27.09.2020

 • НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ЗАГРОБВАНЕТО ИМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 23.09.2020

 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 16.09.2020

 • Обяви за набиране на кандидати за приемане на военна служба
  Дата: 22.07.2020

 • Мотиви към проект на предложение за изменение на Наредба за определяне и администриране на такси и цени
  Дата: 10.07.2020

 • Покана за обществено обсъждане на горскостопански план на община Борино
  Дата: 10.07.2020

 • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2019 година
  Дата: 07.06.2020

 • Национална кампания ИЗБИРАМ 380! КУПУВАМ БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТИ С ДОКАЗАН ПРОИЗХОД
  Дата: 28.04.2020

 • Общ устройствен план (ОУП) на Община Борино - окончателен вариант
  Дата: 13.04.2020

 • Предложение за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на административните услуги
  Дата: 27.03.2020

 • Частично бедствено положение за с.Чала
  Дата: 11.03.2020

 • Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2019 на 20.03.2020
  Дата: 09.03.2020

 • Справка за постъпили предложения във връзка с проект Програма за енергийна ефективност в община Борино
  Дата: 24.02.2020

 • Община Борино уведомява заинтересованите страни, че стратира прием на Заявления-декларация за кандидат-потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.
  Дата: 21.02.2020

 • Покана за публично обсъждане на Бюджетна прогноза 2021-2023 год.
  Дата: 12.02.2020

 • Протест на Окръжна прокуратура гр.Смолян срещу Наредба на Общински съвет Борино за МДТ
  Дата: 11.02.2020

 • Проект на дългосрочна програма на община Борино за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива
  Дата: 07.02.2020

 • Проект на краткосрочна програма на община Борино за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива
  Дата: 07.02.2020

 • Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Борино за периода 2020-2030 г.
  Дата: 07.02.2020

 • ОБЯВA ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
  Дата: 05.02.2020

 • Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Борино и издаване на сертификати за инвестиции клас В
  Дата: 10.01.2020

 • Проект - Програма за работа на Общински съвет Борино
  Дата: 07.01.2020

 • Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Община Борино и образец на заявление
  Дата: 06.01.2020

 • Публично обсъждане относно: План за защита при бедствия на община Борино
  Дата: 06.01.2020

 • Проект: Програма за управление за периода 2019-2023 година съгласно чл.44,ал.5 от Закона за местното самоуправление
  Дата: 03.01.2020

 • Покана за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на финансов лизинг от Община Борино
  Дата: 20.12.2019

 • Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет на Община Борина за 2020 г.
  Дата: 19.12.2019

 • ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРИНО ЗА 2020Г.
  Дата: 18.12.2019

 • Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Борино
  Дата: 17.12.2019

 • Проект на Мандатна стратегия за управление на Общинската собственост 2019 -2023 г. на Община Борино
  Дата: 03.12.2019

 • Проект на Правилник за работата на ОБщински съвет Борино 2019-2023 г.
  Дата: 07.11.2019

 • Проект Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борино
  Дата: 23.10.2019

 • Покана за обществено обсъждане на план-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на отпадъците" 2020
  Дата: 21.10.2019

 • Обявление "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Общини Сатовча, Борино и Сърница"
  Дата: 13.09.2019

 • Прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходи в Община Борино за периода 2020-2022
  Дата: 05.09.2019

 • Конкурс за иновативна бизнес идея
  Дата: 04.09.2019

 • Обява за набиране на кандидати за военна служба
  Дата: 28.08.2019

 • Петиция за премахване на забраната за дърводобив и др.във връзка с Африканската чума
  Дата: 27.08.2019

 • Обява за провеждане на процедура за "Училищен плод"
  Дата: 22.08.2019

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ДЕВИН И ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН ЗА МАНДАТ 2020-2024Г.
  Дата: 08.07.2019

 • Обява за набиране на кандидати за войници и матроси -Смолян
  Дата: 13.06.2019

 • Покана за обществено обсъждане на промяна на общинския бюджет за 2019
  Дата: 11.06.2019

 • Обявление: Общинска програма за закрила на детето 2019-2020
  Дата: 30.04.2019

 • Протест срещу наредби, приети от община Борино
  Дата: 24.04.2019

 • Областен план за развитие на горските територии за област Смолян - обсъждания
  Дата: 12.03.2019

 • Покана за обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2018 на 22.03.2019г.
  Дата: 06.03.2019

 • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26,АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 27.02.2019

 • МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 27.02.2019

 • ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРИНО
  Дата: 27.02.2019

 • Прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2020-2022
  Дата: 18.02.2019

 • Предложение за определяне на цени за ползване на дървесина в горските територии, собственост на Община Борино
  Дата: 23.01.2019

 • Предложение за изменение в Наредбата за определянеи администриране на местните данъци и такси
  Дата: 23.01.2019

 • ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРИНО ЗА 2019
  Дата: 07.01.2019

 • Покана за публично обсъждане на Бюджет 2019 на община Борино
  Дата: 04.01.2019

 • Предложение за изменение на Местни данъци и такси
  Дата: 30.11.2018

 • Годишен план за ползване на дървесина в горските територии в община Борино за 2019 г.
  Дата: 28.11.2018

 • Проект на наредба за определяне на размера на местните данъци
  Дата: 14.11.2018

 • Покана за публично обсъждане на План-сметка за дейностите "Чистота" и "Управление на дейностите по отпадъците" за 2019 год.
  Дата: 09.11.2018

 • Проект на Наредба за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Борино
  Дата: 15.10.2018

 • Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Борино
  Дата: 15.10.2018