Пълен списък

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Борино

Февруари 20, 2017

Предоставяме на Вашето внимание Проект на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в детските градини на Община Борино
Предоставяме на Вашето внимание Проект на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в детските градини на Община Борино
Уважаеми жители на община Борино!


Предоставяме на Вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Борино.

Очакваме Вашите предложения и мнения в 14-дневен срок от датата на публикуване на проекто-наредбата в сайта на общината.

За въпроси и препоръки - стая №4, етаж 1 в сградата на Общинска администрация Борино!

Проекто-наредба:Proekt na Naredba


Уважаеми жители на Община Борино! 

Предоставяме на Вашето внимание Проект на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в детските градини на Община Борино. Очакваме Вашите 

мнения и предложения в 14-дневен срок от датата на публикуването й в сайта на общината. 

Въпроси и препоръки можете да отправяте към специалиста "Образование и култура", стая 

№4, етаж 1 в сградата на Общинска администрация Борино!

Уважаеми жители на Община Борино! 

Предоставяме на Вашето внимание Проект на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в детските градини на Община Борино. Очакваме Вашите 

мнения и предложения в 14-дневен срок от датата на публикуването й в сайта на общината. 

Въпроси и препоръки можете да отправяте към специалиста "Образование и култура", стая 

№4, етаж 1 в сградата на Общинска администрация Борино!

Уважаеми жители на Община Борино! 

Предоставяме на Вашето внимание Проект на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в детските градини на Община Борино. Очакваме Вашите 

мнения и предложения в 14-дневен срок от датата на публикуването й в сайта на общината. 

Въпроси и препоръки можете да отправяте към специалиста "Образование и култура", стая 

№4, етаж 1 в сградата на Общинска администрация Борино!